De Stichting Shri Sai Mandir (SSSM) in Den Haag is een spiritueel centrum met een universeel karakter, waarin u zich direct thuisvoelt. De stichting is gebaseerd op de principes en leringen van de Sadhguru Shri Sai Shirdi en Sathya Sai Puttaparthi uit India.

Hierbij staan de vijf belangrijkste menselijke waarden centraal:

  • Sathya (Waarheid)
  • Dharma (Juist Gedrag)
  • Shanti (Vrede)
  • Prema (Liefde)
  • Ahimsa (Geweldloosheid)

Het streven van de stichting is het versterken van de maatschappelijke waarden tussen diverse culturen. Denkt u hierbij aan het voeren van een dialoog en het delen van elkaars meningen en standpunten.

De stichting is opgericht voor mensen van alle religiën die bijeen willen komen. Wij richten ons vooral op de jonge generatie. Wij willen hen in een vroeg stadium benaderen en betrekken bij het ontwikkelen van een goede samenleving. Sai Mandir organiseert spirituele bijeenkomsten voor iedereen om hen te ondersteunen in hun spirituele ontwikkeling. Wij streven ernaar om de leringen van de Sadhguru Sai over te dragen. Dit draagt bij aan het voorkomen van spanningen in onze multiculturele maatschappij.