De Stichting Shri Sai Mandir (SSSM) in Den Haag is een spiritueel centrum met een universeel karakter, waarin u zich direct thuisvoelt. De stichting is gebaseerd op de principes en leringen van de Sadhguru Shri Sai Shirdi en Sathya Sai Puttaparthi uit India.

Hierbij staan de vijf belangrijkste menselijke waarden centraal:

 • Sathya (Waarheid)
 • Dharma (Juist Gedrag)
 • Shanti (Vrede)
 • Prema (Liefde)
 • Ahimsa (Geweldloosheid)

Het streven van de stichting is het versterken van de maatschappelijke waarden tussen diverse culturen. Denkt u hierbij aan het voeren van een dialoog en het delen van elkaars meningen en standpunten.

De stichting is opgericht voor mensen van alle religiën die bijeen willen komen. Wij richten ons vooral op de jonge generatie. Wij willen hen in een vroeg stadium benaderen en betrekken bij het ontwikkelen van een goede samenleving. Sai Mandir organiseert spirituele bijeenkomsten voor iedereen om hen te ondersteunen in hun spirituele ontwikkeling. Wij streven ernaar om de leringen van de Sadhguru Sai over te dragen. Dit draagt bij aan het voorkomen van spanningen in onze multiculturele maatschappij.

 

Viering van Mooran, Bruiloft en Poodja

Heeft u iets te vieren zoals een verjaardagsfeest, mooran, bruiloft of wilt u een pooja laten uitvoeren en bent u op zoek naar een locatie voor deze gelegenheden dan biedt de Shirdi Sai Mandir aan de Gaslaan 72 de ruimte hiertoe. De mandir is maandag tot en met zaterdag vanaf 9.00u tot en met 22.00u beschikbaar. De prijs is afhankelijk van het aantal personen en begint vanaf € 400,00.

Voor meer informatie kom langs of neem contact op met de heer Doerga Mathoera telefoon 06-50293642 

Huisregels

Om het gebruik van de Mandir zo ordelijk mogelijk te laten verlopen zijn er huis- en gedragsregels opgesteld. Wij vragen hiervoor uw volle medewerking en begrip. Hierbij zijn we van de 5 belangrijkste menselijke waarden uitgegaan.

Algemene Regels

Sathya (Waarheid)

 • U bent allen van harte welkom. We maken geen onderscheidt tussen geslacht, geloof, geaardheid, ras, leeftijd enzovoort.

 

 Dharma (Juist Gedrag)

 • Het dragen van schoeisel in de gebedsruimte is niet toegestaan.

Plaats uw schoeisel netjes in de hiervoor bestemde schoenenrek.

 • Jassen dienen opgehangen te worden aan de hiervoor bestemde jassenrek.
 • Voor de wekelijkse zondag dagindeling is voor, seva van het altaar, bloemen, reciteren 108 namen Baba, zingen van bhajans en voor andere taken, roosters gemaakt en of personen aangewezen. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wie welke taak heeft. U dient zich hieraan te houden. Als u voor een taak bent ingedeeld maar u kunt niet aanwezig zijn dient u zich dan z.s.m. af te melden bij het bestuur zodat hiervoor een vervanger kan worden gezocht.
 • Na afloop van de zondagdienst kunt wat nuttigen. Er is besloten om eten en of hapjes klaar te maken en u kunt wat eten. Mocht u wat willen meenemen of meehelpen klaarmaken in de keuken van de Mandir, is dat van harte welkom maar meld dit ook vooraf bij de coördinator van de keuken, het bestuur en of inplannen in het rooster. Na afloop v.d. dienst moeten de gebruikte spullen schoongemaakt en netjes opgeborgen worden.
 • De coördinatoren, leden en vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor hun sector namelijk voor kirtan, seva, studiekring, voorlezing, keuken enz.

Het presenteren, de lezing voordragen en het leiden van de studiekring dient representatief te gebeuren.

 • Kwaliteit gaat bij ons boven kwantiteit. Kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsbewaking en duidelijke afspraken van wie wat doet staan centraal.
 • De Mandir is op geen enkele manier aansprakelijk voor uw eigendommen.
 • Het bestuur zal de naleving van de gemaakte afspraken bewaken en zorg dragen voor het reilen en zeilen van de Mandir, het voeren van beleid op de juiste wijze en richtlijnen.
 • Bij het niet naleven van de regels kan de toegang tot de Mandir u geweigerd worden en of aangifte gedaan worden bij de politie.

 

Shanti (Vrede)

 • In de Mandir dient men met liefde en op een positieve manier om te gaan, zachte handelingen met zuivere gedachten. Laat uit je eigenschappen: rust, kalmte, vrede, licht, liefde, verdraagzaamheid, goedheid, schoonheid en waarheid stralen.

Deze positieve energie is voelbaar, hierdoor wordt de gebedsruimte zuiver.

 

Prema (Liefde)

 • Behandel iedereen met respect en

 

Ahimsa (Geweldloosheid)

 • Het bezitten en of gebruiken van enigerlei wapens, drugs en alcohol in de Mandir is ten strengste verboden.
 • Het gebruiken van ongepaste taal en enige vorm van agressie, onfatsoenlijk gedrag zoals boosheid, haat en negatieve activiteiten binnen de Mandir wordt niet getolereerd.

Regels tijdens de Bhajan Eredienst:

Seva aan Swami:  De bhajandienst wordt met Nederigheid, Liefdevol, Harmonieus en sfeervol opdragen.

 

 

 • Probeer op tijd te komen zodat iedereen geconcentreerd kan blijven tijdens de eredienst. Wanneer u toch later aanwezig kunt zijn, probeer dan zo onopgemerkt /zachtjes mogelijk binnen te komen en achteraan aan te sluiten in de gebedsruimte .
 • Mannen en vrouwen zitten tijdens de dienst gescheiden.
 • Wees rustig tijdens de dienst. Neem stilte in acht en heb respect voor degene die zingt/spreekt. Probeer anderen niet te overstemmen, zo min mogelijk communiceren en lichaamsbeweging(en) tijdens de dienst.
 • Iedereen mag zich van te voren aanmelden voor het voorzingen, maar het moet goed gezongen worden. Het voorzingen kunt u niet gebruiken als oefening. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om (nieuwe)bhajans te oefenen voordat het gezongen wordt en dat u de bhajan beheerst. Bij voorkeur bekende bhajans zingen zodat iedereen mee kan doen (koor). Muzikanten en bezoekers moeten de zang als prettig ervaren.

Let op de toon, maat, ritme, melodie, intentie, afwisseling en andere gevoeligheden van het bhajan zingen.

 • Ervaren zangers verzoeken wij om regelmatig nieuwe maar makkelijke bhajans te zingen; dit vergemakkelijkt het koor geven.
 • Ons uitgangspunt is dat voorzangers alleen De rest geeft koor.
 • Muziekinstrumenten worden bespeelt door mensen met ervaring zodat zij de instrumenten op maat bespelen.
 • Kies het bhajan zingen voor één langzame en een vlugge versie. 1e versie 2X voorzingen en de 2e versie dient slechts 1X voor te zingen. Ga niet steeds herhalen en let op het tijdsbeslag, kies korte bhajans zodat er meer bhajans gezongen kunnen worden. Lange bhajan dient 1x voor te zingen M.U.V. Maha Shiva Raatri en Akhanda. Geef a.u.b. koor (met of zonder microfoon) op de juiste wijze, let hierbij op toonhoogte van voorzanger en deze niet
 • De begeleider en deelnemers die de dienst wekelijks gaan verzorgen dienen een half uur eerder (om 30 uur) voor de aanvang dienst in de Mandir aanwezig te zijn voor de planning en vooraan plaats te nemen in de eerste 2/3 rijen.
 • Voor de continuïteit van de activiteiten zijn 2 personen als backup nodig zowel aan de mannen als aan de vrouwen zijde, deze worden ingewerkt en rouleren.
 • Indien men Prasaad of bloemen wil offeren is het verzoek om ruim voor de aanvang van de dienst aanwezig te zijn. Mensen die Charan (Paduka) willen doen, dienen enkele dagen van te voren aan het bestuur door te geven.
 • U wordt vriendelijk verzocht om tijdens de dienst uw mobiele telefoon uit te zetten.

 

 

Informatie over de wekelijkse zondagdiensten:

 

 • Mandir gaat open om 00 uur
 • Bhajan oefening is mogelijk tot 30 uur
 • Bhajandienst 00 – 15.30 uur
 • Lezing en mededeling
 • Afsluiting pand om 19.00 uur
 • Betaald parkeren vanaf 18.00 uur

 

 

 

Heeft u vragen, ideeën en- of klachten,  gelieve deze op papier te zetten en te overhandigen aan het bestuur of in de ideeënbox  in de Mandir te deponeren. Het bestuur geeft u toezegging dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan en teruggekoppeld wordt  naar u.

 

 

 

De Mandir/ het bestuur behoudt zich het recht om ten aller tijde deze regels aan te passen

 

 

 

 

 

 

egels tijdens de Bhajan Eredienst:

Seva aan Swami:  De bhajand