Doelstelling
De doelstellingen van de stichting (SSSM Den Haag) is opgenomen in de statuten. Het streven van de organisatie is het versterken van de maatschappelijke waarden om zo doende het algemeen belang te dienen. Het bevorderen van de spirituele ontwikkeling voor de mensen in de samenleving. Het draagt bij aan het voorkomen van spanningen in onze multiculturele maatschappij. Een belangrijk gegeven hierbij is ook het voorkomen van geweld en zich houden aan juist gedrag en respect voor elkaars meningen en standpunten.
 

De kernprincipes van de instelling is gebaseerd conform de pricipes en leeringen uit te dragen van guru Shri Sai Shirdi en guru Sathya Sai Puttaparthi in India

 
De vijf belangrijkste menselijke waarden staan hierin centraal namelijk:

  1. Sathya (Waarheid),
  2. Dharma (Juist Gedrag)
  3. Shanti (Vrede)
  4. Prema (Liefde)
  5. Ahimsa (Geweldloosheid)

Degenen die deze leringen in praktijk willen brengen in hun spirituele ontwikkeling dienen te worden gesteund. De interreligieuze dialoog en samenwerking rond deze waarden dient te worden bevorderd.