Door het organiseren van de activiteiten, krijgt iedereen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen en zich verder te ontwikkelen in onze multiculturele samenleving.
 
De activiteiten bestaan uit:

 • het houden van een studiekring
 • organiseren van lezingen
 • organiseren van bijeenkomsten t.b.v. interreligieuze dialoog
 • ouderen en jongeren dag
 • cursus voor spirituele vaardigheden
 • meditatie en yogalessen
 • begeleiding omtrent de maatschappelijke vorming
 • het geven van muziekles
 • het geven van culturele en moderne danslessen
 • het houden van workshops
 • algemene voorlichtingsavonden
 • zondagdiensten

 
Belangrijke punten van de activiteiten:

 • een spiritueel centrum met een universeel karakter, waarin een ieder zich thuis kan voelen en zich verder kan ontwikkelen en bijdragen aan een goede samenleving
 • een ontmoetingsplek voor jong en oud voor het voeren van dialoog en organiseren van integratie bevorderende activiteiten
 • het is een onbaatzuchtige dienstverlening voor heden en toekomstige ontwikkelingen ter bevordering van de maatschappelijke belangen
 • een ontmoetingsplaats waar jong en oud onderling kunnen debatteren over de normen en waarden en deze toepassen in hun dagelijkse leven
 • bespreekbaar maken van de opwarming van de aarde, de gevolgen hiervan en de te nemen maatregelen die er toe leiden voor minder CO-2 uitstoot (vertragen opwarming van de aarde)
 • het richten op het ouderenzorg c,q, mantelzorg en begeleiden van het levenseinde
 • de toename van zelfmoord onder de jeugd in diverse culturen
 • bewustmaken consumptie van de dagelijkse voeding voor een gezond leven
 • binnen het gezin: het voorkomen van geweld en kindermishandeling
 • aantrekken van vrijwilligers en hun opleiden om de vijf belangrijkste menselijke waarden uit te dragen

 
Activiteiten op alle zondagen jaar 2023:
Indeling activiteiten van 11.00 uur tot en met 12.30 uur.

 • Vrije inloop voor bezoekers
 • Individueel puja diensten
 • Tijdens de puja mogelijkheid tot het offeren van prasad en bloemen en bidden voor altaar
 • vrije keuze oefenen van kirtan/bhajan of in meditatie
 • Vrije keuze van het bespelen van dhool en harmonium (muziek instrumenten)

Van 12.30 uur tot en met 12.55 om even bij te komen.

Begin Kirtan Eredienst 12.55 uur tot en met 16.00 uur.
13.00 uur tot 15.45 uur Lofzang (BHAJAN/KIRTAN)
15:45 uur Lezing
15:55 uur Mededelingen
16:00 uur Slotwoord

Het totaal pakket aan programma is evenwichtig samengesteld overeenkomstig de leringen en richtlijnen van Shri Sathya Sai organisatie in Puta Parti.
 
 
Studiekring
Op de laatste zondag van iedere maand vindt de studiekring plaats.
Tijdstip: 12.00 uur t/m 13.30 uur.

Gespreksleider: door het bestuur aangewezen personen.

Thema’s: een ieder heeft zijn eigen inbreng en of thema’s.
Omdat er sprake is van een opstart fase in de nieuwe organisatie, is het de bedoeling om eerst te kijken naar de opkomst, het belang ervan, evalueren en dan te bezien hoe je het beste praktisch kan inrichten.

Een ieder heeft de mogelijkheid om gespreksonderwerpen ter discussie te brengen. Ruimte voor openheid en vrijheid geeft meer rust om je blikveld te vergroten. Wij leven in een multiculturele samenleving, dus geef elkaar de ruimte waarbij een ieder zich prettig voelt.

Het houden van de studiekring betekent dat de laatste zondag van iedere maand, de oefensessie voor zang en muziek wordt beperkt van 11.00 uur tot 12.00 uur.
 
 
Overzicht volledige programma Eredienst
Begin tot en met het einde

  1. AUM (3X)
  2. OpeningsgebedSoe Swagat Swiekaar Karo, Jagat Pita Bhagawan Ham Sab Par Kripa Karo, Daya Sagara Ram Asan Grahan Karo, Shri Sathya Sai Bhagawan Tjaran Sewa Swiekaar KaroJai Jai Jai Sai Ram (2X)
   He Ram Sai Ram, He Ram Sai Nam (2X)
  3. 108 keer (diverse namen Sai Mantra reciteren) Zie handleiding mandi
  4. Aum…Twamewa Mata Cha Pita Twamewa Twamewa Bandhu Cha Sakha Twamewa Twamewa Widya Dre Winam Twamewa Twamewa Sarawang Mama Dewe Dewe
  5. Gurure Brahma, Gurure Vishnu, Gurure Dewa Maheshwara Gurure Shakshath Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah
  6. Gaaytri Mantra… 3X Aum…Bhur Bhuwaha Swaha
   Tat Savitur Warenjam Bhargo Dewasja Dhimahi Dhiejo Jo Nah Prachodayaat
  7. Sai Gaaytri Mantra… 3X Aum…Saayeeshwaraaya Widhmahe Sathya Dhevaaya Dheemahi Tannah Sarvah Prachodhayaath Aum Shanti, Shanti, Shanti.
  8. Samenzang circa 1 1/2 uur Lang Beginnen met een ” Ganesha ” Bhajan
  9. 15.30 uur (met lied: Subrahmanyam)
  10. Sarva Dharma Gebed Aum ….
   Tatsat Shri Narayana Tu, Puru Shottama Guru Tu
   Sidda Budde Tu Skandvinayaka, Savitha Pavaka Tu (2x) Brahma Madya Tu Yahva Shakti Tu, Ishu Pita Prabhu Tu Rudra Vishnu Tu Ramkrishna Tu, Rahim Taao Tu (2X) Vasu Deve Gho-Vishwe Roep Tu, Chieda Nande Hari Tu Adit Tje Tu Akal Nierbhej
   Atma Lingh Sew Tu ( 2X )
   Sai Atma Lingh Sew Tu
  11. Aarti Altaar Aum ….
   Jai Jagdish Harey, Swamie Sathya Sai Harey Bhakta Jana Sam Rakashak ( 2X )
   Parthi Maheshwara, Om Jai Jagdish Harey Shashi Vadana Shree Kara Sarva Praan Patey Swamie Sarva Praan Patey  

   Ashit Kalpal Teeka, Aapad Baandhava
   Om Jai Jagdish Harey
   Mata Pita Guru Daivam, Mari Antayu Neevey Swamie Mari Antayu Neevey
   Nada Brahma Jagnatha, Nada Brahma Jagnatha Nagendra Shayana, Om Jai Jagdish Harey
   Om Kara Roopa O Jaswi, Om Sai Mahadeva,

   Sathya Sai Mahadeva
   Mangal Arathi Anduko, Mangal Arathi Anduko

Mandara Girdhari, Om Jai Jagdih Harey
3X …
Narayena Narayena Om, Sathya Narayena Narayena Narayena Om Narayena Narayena Om Sathya, Narayena Narayena Om Sathya Narayena Narayena Om, Om Jai Sad Guru Deva
Om…Shanti, Shanti, Shanti.

  1. direct na aarti altaar volgt rondgang aarti naar bezoekers voor handoplegging
  2. rondgang uitdeling bhibuti
   Paramam Pavitram Baba Vibhutim Paramam Vichitram Leela Vibhutim Paramartha Ishartha Moksha Pradanam Baba Vibhutim Idamashrayami
  3. Stilte meditatie en einde Ere Dienst! Aum……… 02 Minuten Stilte…….. Bel.
   Asato Maa, Sad Gamaya  

   Tamaso Maa, Jyotir Gamaya
   Mrityor Maa, Amritam Gamaya
   Samastha Loka Sukhino Bhavantu (3X…) Mangalam Gurudevaya , Mangalam Gyane Dayine Mangalam Partivasaya , Mangalam Sathya Saine. Om…Shanti, Shanti, Shanti.
   Jai Bolo Bhagvan Shri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai.

 
Activiteiten van maandag tot zaterdag
Er zal nadere invulling worden gegeven omtrent de activiteiten met betrekking tot de kernprincipes van de organisatie. Hierbij zal rekening worden gehouden met de wensen van het publiek met betrekking tot de dagindeling.

De invulling van de zondagsdiensten blijven doorgaans zoals boven is omschreven.