Bron van inkomsten
De organisatie zal wervingscampagnes en reclames in de publiciteit brengen, om bekendheid van de Stichting en de doelen te promoten. Door in het openbaar te treden is de verwachting om van het publiek zo veel mogelijk giften en donaties te ontvangen. Ook zal er met een donateursmachtigingsformulier donateurs worden geworven die regelmatig of periodiek een financiële bijdrage leveren aan de SSSM Den Haag.
 
 
Werving en beheer van gelden

  • Houden van activiteiten t.b.v. de Stichting
  • Flyeren
  • Personen en organisaties zowel persoonlijk als digitaal benaderen
  • Eigen website
  • Onze facebookpagina
  • Bekendheid geven via radio omroepen
  • Uitzetten van collecte bussen
  • Standplaats Milan Festival Zuiderpark
  • Uitzetten van donatieformulieren 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats.
De ontvangen giften/donaties worden gestort op de zakelijke bankrekening van de stichting. De uitgaande betalingen zullen tevens via deze bankrekening geschieden. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën.
De controle en vaststelling van de boekhouding wordt uitgevoerd door de belastingconsulent.
 
 
Donateurs
U kunt zich ook bij ons aanmelden als donateur. Via e-mail saimandirdenhaag@hotmail.com kunt u een machtigingsformulier opvragen. Ook kunt ook u via onze website een machtigingsformulier uitprinten, invullen en op sturen naar het correspondentie adres: Stichting Shri Sai Mandir Den Haag, Newtonstraat 322, 2562 KZ Den Haag.

Klik onderstaand voor het openen van het machtigingsformulier:
Machtigingsformulier Shri Sai Mandir

Ook kunt u uw eigen bank machtigen om éénmalig of periodiek een vast bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van de Stichting. U heeft alle vrijheid om even de telefoon te pakken en rechtstreeks de organisatie te bellen. Wij zorgen ervoor dat de rest in orde komt.

Wilt u uw donateurschap beëindigen? Dan komt met één telefoontje of mailbericht alles weer in orde.
 
 
UW BIJDRAGE ZAL ZEER NUTTIG WORDEN BESTEED!!!
 
 

Wilt u de stichting steunen? U kunt doneren op rekeningnummer:
                  IBAN: NL62INGB0106508881
               t.n.v. Stichting Shri Sai Mandir Den Haag

 
 
Fiscaal aftrekbaar
De Stichting Shri Sai Mandir Den Haag is een organisatie om het algemeen belang te dienen. Daarom zijn de giften en donaties fiscaal aftrekbaar, dit binnen de gestelde grenzen van de fiscale wet en regelgeving.